สินค้าใหม่ !!! PE X8

N-Tech ตัวเบ็ดไร้เงี่ยง X-Sharp ตัวเบ็ดมีเงี่ยง
เบอร์ #2 #4 #6 #8
จำนวนตัว 6 pcs. 6 pcs. 8 pcs. 8 pcs.

รอกSteely by Yamoto หาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ