ตัวเบ็ด3ทาง Yamoto

N-Tech ตัวเบ็ดไร้เงี่ยง
X-Sharp ตัวเบ็ดมีเงี่ยง


เบอร์ #2 #4 #6 #8
จำนวนตัว 6 pcs. 6 pcs. 8 pcs. 8 pcs.