การแจ้งการชำระเงิน

วิธีการแจ้งชำระเงิน
1. โทรแจ้ง รายละเอียดการโอนเงิน และยืนยัน ชื่อ-ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 053-266651
2. แจ้งรายละเอียดผ่านทางโทรสารที่หมายเลข 053-266652  

3.ส่งข้อมูลรายละเอียด ผ่านทาง อีเมล์ shoponline@hunterfishing.com หรือทางไลน์ ID line : subtawee2000