ํYamoto Sinkiji

ํYamoto Sinkiji
Yamoto
Sinkiji เป็นเหยื่อจม ประเภทWlak รุ่นแรกๆ ของYamoto ขนาดพอเหมาะ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักตกปลากระสูป, กะพง หรือแม้กระทั่งล่อไอ้ช่อน นำ้หนักดีตีไกล แอ็คชั่นเยี่ยม
150 บาท
+ - ( in stock )