Yamoto Q_Ball

Yamoto Q_Ball
Yamoto
Q-Ball เหยื่อปลอมรูปทรงอ้วนกลม ขนาดหัวแม่มือ เวลากรอเหยื่่อจะส่ายไปมา แนวซ้าย-ขวา เป็นเหยื่อประเภทFloating ใช้ล่อปลาช่อนได้ผลดีเยี่ยม 
150 บาท
+ - ( in stock )