ํYamoto Min Drago

ํYamoto Min Drago
Yamoto
Min Drago เป็นเหยื่อประเภท Minnow ขนาดเล็กคล้ายลูกปลา เวลาลากเหยื่่อมาจึงทำให้ปลานักล่า คิดว่าเป็นลูกปลา จึงทำให้โอกาสได้ปลาเยอะขึ้น การสร้างแอ็คชั่นด้วยการกรอ หรือกระตุกเหยื่อเบาๆ
150 บาท
+ - ( in stock )