Yamoto Arrow Frog

Yamoto Arrow Frog
Yamoto
เหยื่อYAMOTO รุ่น Arrow Frog เป็นเหยื่อผิวน้ำ สามารถใช้กับแหล่งน้ำที่มีกอบัว หรืออุปสรรคบนผิวน้ำได้ดี เนื่องจากได้มีการออกแบบให้ตัวเบ็ดแนบชิดกับลำตัวเหยื่อ ทำให้ตัวเบ็ดไม่เกี่ยวกอบัว หรือสวะต่างๆ ขากบตีน้ำได้ดีเยี่ยมกว่าพู่ยาง
ความยาว น้ำหนัก ดำน้ำลึก
 2 ½นิ้ว 1/2 OZ Top Water 
140 บาท
+ - ( in stock )