Yamoto Serpent XS

Yamoto Serpent XS
Yamoto
Serpent XS เป็นเหยื่อรุ่นที่ปรับขนาดตัวเหยื่อให้เล็กลงจาก รุ่นSerpent เพื่อให้ครอบคุมกับปลาหลากหลายชนิด

ความยาว น้ำหนัก ดำน้ำลึก
3 นิ้ว 8.2 กรัม Top Water
  


  
 

  
250 บาท
+ - ( in stock )