Serpent
Yamoto

Serpent เหยื่อผิวน้ำแบบ Walk ลักษณะการเคลื่อนไหวเลื้อยไปซ้าย-ขวา คล้ายกับงูที่ว่ายเหนือผิวน้ำ
 

ความยาว น้ำหนัก ดำน้ำลึก
 4 นิ้ว 1/2 oz Top Water


 


  
270 บาท
+ - ( in stock )