Yamoto M-Jet

Yamoto M-Jet
Yamoto

M-Jet เหยื่อ Minnow ขนาดเล็ก เหมาะกับปลาไล่เหยื่อ ไซด์เล็ก-ปานกลาง การเคลื่อนไหวพริ้วเหมือนปลาจริง สีสันดึงดูดนักล่าทั้งหลาย


ความยาว น้ำหนัก ดำน้ำลึก
2 นิ้ว 1/8 oz 1-3 ฟุต
200 บาท
+ - ( in stock )