Yamoto Dargo

Yamoto Dargo
Yamoto

Drago เหยื่อ Minnow ใช้เล่นลักษณะกรอลาก หรือ สลับJeck เป็นจังหวะ เพื่อเพิ่มความสนใจของปลาล่าเหยื่อ


ความยาว น้ำหนัก ดำน้ำลึก ประเภทเหยื่อ
3-1/4 นิ้ว 1/3 OZ 3-5 ฟุต Floating

*** ลองหมุนภาพด้านล่างนี้ดู *** 


">http://250 บาท
+ - ( in stock )