ท่อหดรัดตัวเบ็ด

ท่อหดรัดตัวเบ็ด
อื่นๆ
ท่อสำหรับหดรัดตัวเบ็ดกับปมเงื่่อนให้แน่นกระชับ ไม่หลุดง่าย
วัสดุที่ทำใช้กับงานทะเล


100 บาท
+ - ( in stock )