ปลอกสลิป

ปลอกสลิป
อื่นๆ
ปลอกสลิป                                
Lbs   15.20 30.50 80 100  120 150
เบอร์ 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8
ราคา 90บาท /ซอง100 ตัว
90 บาท
+ - ( in stock )