สายเอ็น hunter phenix ¼ lb

สายเอ็น hunter phenix ¼ lb
Hunter

สายเอ็นHUNTER รุ่น Phenix เป็นสายเอ็นโมโนฯ ขนาดหน้าตัดมาตรฐาน แรงดึงเต็มปอนด์

คุณสมบัติ การยึดตัวต่ำ, อัตราแรงดึงหลังผูกเงื่อน อยู่ในระดับที่สูงกว่าเอ็นโดยทั่วไป

มีให้เลือกทั้งหมด 3สี ได้แก่ สีฟ้า, เขียวขี้ม้า, เหลืองสด

สีฟ้า และเขียวขี้ม้า มีขนาดแรงดึง ตั้งแต่ 6-35 LB

   

 

เหลืองสด มีขนาดแรงดึง ตั้งแต่ 10-30 LB. เฉพาะสีเหลืองสด มีลักษณะพิเศษ มองเห็นได้จัดเจนกว่า สีเหลือรุ่นอื่น มีการผสมสารเรืองแสง ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสายเอ็นรุ่นนี้สายเอ็นhunter phenix¼ lb สีเขียวขี้ม้า ,สีฟ้า
Lbs 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50
Diameter 0.26 0.28 0.30    0.35  0.40 0.45  0.50 0.55 0.60 0.65  0.70 0.75

สายเอ็นhunter phenix¼lbสีเหลืองสด
Lbs 10 12 15 20 25 30
Diameter  0.30 0.35 0.40   0.45 0.50   0.55 
120 บาท
+ - ( in stock )