สายเอ็น Hunter F1

สายเอ็น Hunter F1
Hunter

เอ็น Hunter F1 ความยาว 100 เมตร/ม้วน ชนิด 10 ม้วนต่อเนื่อง/กล่อง
สายราคาประหยัด สำหรับนักตกปลาที่เริ่มตกปลา ต้องการสายราคาไม่แพง คุณภาพปานกลาง

200 บาท
+ - ( in stock )