กิ๊ปเปล่า I

กิ๊ปเปล่า I
Hunter
กิ๊ปเปล่าไอ กี๊ปสำหรับคล้องทุ่น ลวดเส้นเล็ก น้ำหนักเบา บรรจุ 200 ตัว/ซอง 
220 บาท
+ - ( in stock )