ลูกหมุน BB. YAMOTO

ลูกหมุน BB. YAMOTO
Yamoto
ลูกหมุน Ball Bearing YAMOTO แบบห่วงตัน มีตั้งแต่ # 0-10 
# 0(เล็กสุด) #10(ใหญ่สุด) 
ทั้งงานน้ำจืด และงานทะเล

Size 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Test lb. 36 42 64 80 108 120 176 252 342 392 480
Pcs. 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2
60 บาท
+ - ( in stock )