รอก Steely SW Series

รอก Steely SW Series
Yamoto
โครงสร้างอลูมิเนียมทั้งตัว ลูกปืน11+1 มีให้เลือก 3ขนาด 
เหมาะกับงานเหยื่อปลอม แข่งขัน หรืองานทะเล
2450 บาท
+ - ( in stock )