ขอเบ็ด 3ทาง Yamoto รุ่น N-TECH(ไร้เงี่ยง)

ขอเบ็ด 3ทาง Yamoto รุ่น N-TECH(ไร้เงี่ยง)
Yamoto
ขอเบ็ด 3ทาง Yamoto รุ่น N-TECH(ไร้เงี่ยง) เป็นตัวเบ็ดที่ผลิตมาเพื่อตอบโจทย์นักตกปลาเชิงอนุรักษ์
และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดนตัวเบ็ดเกี่ยว ซึ่งสามารถปลดได้ง่ายกว่าตัวเบ็ดมีเงี่ยง มีเบอร์ 2,4,6,8 ราคา
150 บาท
+ - ( in stock )