ขอเบ็ด Yamoto Worm-TC

ขอเบ็ด Yamoto Worm-TC
Yamoto
ขอเบ็ด YAMOTO WORM-TC  ตัวเบ็ดเกี่ยวหนอนยาง มีเบอร์ 2,1,1/0,2/0 (เบอร์2 ตัวเบ็ดเล็ก, 2/0 ตัวเบ็ดใหญ่)
40 บาท
+ - ( in stock )