ขอเบ็ด Maruto ตกกุ้ง

ขอเบ็ด Maruto ตกกุ้ง
Maruto
ตัวเบ็ดMaruto ตกกุ้ง ตูดแบบ มีเบอร์  #1(ใหญ่) -  #3(เล็ก) ผลิตจากไฮคาร์บอนด์สตีล
45 บาท
+ - ( in stock )