ขอเบ็ด Hunter Maruseigo-Gold

ขอเบ็ด Hunter Maruseigo-Gold
Hunter
ตัวเบ็ด Hunter Maruseigo ตูดแบน สีทอง ผลิตจากเหล็กกล้าเกาหลี มีเบอร์ 6-12
25 บาท
+ - ( in stock )