ขอเบ็ด Hunter Sode, Gold

ขอเบ็ด Hunter Sode, Gold
Hunter
ตัวเบ็ด Hunter Sode ตูดแบน สีทอง มีเบอร์ 1-6 ผลิตจากเหล็กกล้าเกาหลี
25 บาท
+ - ( in stock )