แบงค์เปล่า fossil

แบงค์เปล่า fossil
Fossil

Blank Fossil ผลิตจากกราไฟท์เกรดสูง ชนิด Spiral Wrapping ทำให้คันมีแรงดีดสูง และเหนียวกว่าคันที่ทำจาก กราไฟท์ทั่วไป มีให้เลือกหลากหลายขนาด

แบล้งค์ลายผ้าเกลียว, ท่อนเดียว, 2ท่อน

ความยาว Line Test (Lb.)
6.6 ฟุต (ท่อนเดียว) 15-30 
9 ฟุต (2ท่อน) 15-30
9 ฟุต (2ท่อน) 20-40
10 ฟุต (2ท่อน) 20-40

แบล้งค์เกลียว, ท่อนเดียว, 2ท่อน
ความยาว Line Test (Lb.)
6 ฟุต (ท่อนเดียว) 15-30
6 ฟุต (ท่อนเดียว) 20-40
6.6 ฟุต (ท่อนเดียว) 10-20
6.6 ฟุต (ท่อนเดียว) 20-40

แบล็งค์ Jigging เกลียว, ท่อนเดียว, 2ท่อน
ความยาว Line Test (Lb.)
5.9 ฟุต (ท่อนเดียว) PE2-4
5.9 ฟุต (ท่อนเดียว) PE4-8
6 ฟุต (2ท่อน ต่อโคน) PE2-4
6 ฟุต (2ท่อน ต่อโคน) PE3-6
6 ฟุต (2ท่อน ต่อโคน) PE4-8
7 ฟุต (2ท่อน ต่อโคน) PE2-4
7 ฟุต (2ท่อน ต่อโคน) PE3-6
7 ฟุต (2ท่อน ต่อโคน) PE4-8

แบล้งค์เหยื่อปลอม 2ท่อน ต่อโคน ปี 2013
ความยาว Line Test (Lb.)
เหยื่อปลอม 6.6 ฟุต (ต่อโคน) 8-16
เหยื่อปลอม 6.6 ฟุต (ต่อโคน) 10-20
เหยื่อปลอม 6.6 ฟุต (ต่อโคน) 12-25
เหยื่อปลอม 7 ฟุต (ต่อโคน) 8-16
เหยื่อปลอม 7 ฟุต (ต่อโคน) 10-20
เหยื่อปลอม 7 ฟุต (ต่อโคน) 12-25

แบล้งค์ลายผ้า ท่อนเีดียว, 2ท่อน ปี 2013
ความยาว Line Test (Lb.)
ลายผ้า 7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 8-16
ลายผ้า 7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 10-20
ลายผ้า 7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 12-25
ลายผ้า 7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 15-30
ลายผ้า 7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 20-40
ลายผ้า 7 ฟุต (2ท่อน) 2013 8-16
ลายผ้า 7 ฟุต (2ท่อน) 2013 10-20

แบล้งค์ ท่อนเดียว, 2ท่อน ปี 2013
ความยาว Line Test (Lb.)
 6 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 8-16
 6 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 10-20
 6 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 12-25
 6.6 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 8-16
 6.6 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 10-20
 6.6 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 12-25
7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 8-16
7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 10-20
7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 12-25
7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 15-30
7 ฟุต (ท่อนเดียว) 2013 20-40
 6 ฟุต (2ท่อน) 2013 8-16
 6 ฟุต (2ท่อน) 2013 10-20
 6 ฟุต (2ท่อน) 2013 12-25
 6.6 ฟุต (2ท่อน) 2013 8-16
6.6 ฟุต (2ท่อน) 2013 10-20
6.6 ฟุต (2ท่อน) 2013 12-25
7 ฟุต (2ท่อน) 2013 8-16
7 ฟุต (2ท่อน) 2013 10-20
7 ฟุต (2ท่อน) 2013 12-25
0 บาท
+ - ( in stock )